XVI Ogólnopolska Konferencja Cukrzyca problem interdyscyplinarny 03-04.02.2023r.

Miejsce Konferencji: Centrum Konferencyjne Artis - Sitaniec 1, 22-400 Zamość

1. Organizator Konferencji
– ARTIS Centrum Konferencyjne – Sitaniec 1, 22-400 Zamość

2. Konferencja ma charakter cykliczny (jeden raz w roku) i będzie odbywać się z zachowaniem wszelkich zaleceń sanitarnych

3. Komitet naukowy
– Prof. dr hab. med. Grzegorz Dzida
– Prof. dr hab. med. Michał Holecki
– Prof. dr hab. med. Tomasz Klupa
– Prof. dr hab. med. Maciej Małecki
– Dr hab. prof. SGGW Dariusz Włodarek
– Dr n med. Mariola Kosowicz
– Dr Elżbieta Kramarczuk
– Mgr Teresa Benbenek-Klupa

4. Patronat honorowy
– Prezydent Miasta Zamość
– Dyrektor SP SZpitala Wojewódzkiego im Papieża Jana Pawła II w Zamościu

5. Udział w Konferencji zapowiedzieli wybitni Wykładowcy

6. Planowana ilość uczestników
– 250-300 lekarzy (w zależności od zaleceń sanitarnych liczba może ulec zwiększeniu)
– 100 pielęgniarek

Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy :
– lekarzy wszystkich specjalności z całej Polski- diabetologów, kardiologów, lekarzy rodzinnych
– pielęgniarki pracujące w oddziałach szpitalnych i gabinetach lekarzy rodzinnych
– wszystkich pozostałych lekarzy i pielęgniarki zainteresowanych problemami związanymi z cukrzycą

Mile widziane zaświadczenie o zaszczepieniu przeciwko Covid-19

7. Opłata zjazdowa
– 70 zł – lekarze i farmaceuci
– 50 zł – pielęgniarki

W ramach opłaty uczestnicy otrzymują :
– udział w wykładach, materiały konferencyjne oraz gastronomię

Należy wypełnić i przesłać Formularz Zgłoszenia oraz dokonać opłaty zjazdowej na nr. konta Bank PKO BP 20 1020 3378
0000 1802 0157 6396
z dopiskiem ,,Konferencja- Cukrzyca 2023r.”
Termin nadsyłania zgłoszeń:
– grupowe: 30.12.2022r.
– indywidualne: 13.01.2023r.

8. Wykłady
– piątek w godzinach 13:00 – 18:00
– sobota w godzinach 08:45 – 17:15

Szczegółowe informacje dostępne będą na stronie internetowej www.artiscentrumkonferencyjne.pl
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany kolejności wykładów

9. Rozliczenia finansowe i informacje
Rozliczenia finansowe, umowy sponsoringowe, dokonuje: PARK Sp. zoo – Operator kompleksu Hotel Artis w tym Centrum
Konferencyjne
Informacji udziela : Adrian Przeworski -Specjalista d/s Sprzedaży tel. 512 337 307, e-mai: sprzedaz@hotelartis.pl
Warunki uczestnictwa są opracowane na podstawie aktualnych wytycznych sanitarnych.
Warunki organizacyjne będą weryfikowane na bieżąco do dnia Konferencji.

Organizator Konferencji zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konferencji w przypadku nowych zaleceń
sanitarnych i wprowadzeniu obostrzeń lub zaistnienia nowych sytuacji, niezależnych od Organizatora.

10. Pytania dotyczące części merytorycznej:
Informacji udziela: dr Elżbieta Kramarczuk, Poradnia Diabetologiczna SP Szpital Wojewódzki im Papieża Jana Pawła II w
Zamościu tel. 607 994 700, e-mail: e.kramarczuk@wp.pl

Wszystkie przewidziane wydarzenia artystyczne, które będą odbywać się po zakończeniu konferencji
nie są finansowane ze środków innowacyjnych firm farmaceutycznych zrzeszonych w Infarmie
oraz firm członkowskich Izby POLMED lub MedTech Polska.

Koncert Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu jest wydarzeniem biletowanym i płatnym (25,00zł.) indywidualnie przez uczestników konferencji.

Bardzo gorąco zachęcamy do spotkania w Zamościu !!!

W imieniu Organizatora
Adrian Przeworski

Szczegółowe informacje o programie konferencji