Organizator Konferencji

– ARTIS Centrum Konferencyjne – Sitaniec 1, 22-400 Zamość

Konferencja ma charakter cykliczny (jeden raz w roku) i będzie odbywać się z zachowaniem wszelkich zaleceń sanitarnych

Komitet naukowy

– Prof. dr hab. med. Grzegorz Dzida

– Prof. dr hab. med. Michał Holecki

– Dr n med. Mariola Kosowicz

– Prof. dr hab. med. Irina Kowalska

– Dr Elżbieta Kramarczuk

– Prof. dr hab. med. Maciej Małecki

– Prof. dr hab. med. Piotr Rozentryt

– Dr hab. prof. SGGW Dariusz Włodarek

Patronat honorowy

– Sz.P. Andrzej Wnuk, Prezydent Miasta Zamość

– Sz. P. Adam Fimiarz, Dyrektor SP Szpitala Wojewódzkiego im Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Udział w Konferencji zapowiedzieli wybitni Wykładowcy

Planowana ilość uczestników

– 250-300 lekarzy (w zależności od zaleceń sanitarnych liczba może ulec zwiększeniu)

– 100 pielęgniarek

Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy :

– lekarzy wszystkich specjalności z całej Polski- diabetologów, kardiologów, lekarzy rodzinnych

– pielęgniarki pracujące w oddziałach szpitalnych i gabinetach lekarzy rodzinnych

– wszystkich pozostałych lekarzy i pielęgniarki zainteresowanych problemami związanymi z cukrzycą

Opłata zjazdowa

– 70 zł – lekarze

– 50 zł – pielęgniarki

W ramach opłaty uczestnicy otrzymują :

– udział w wykładach, materiały konferencyjne oraz gastronomię

Należy wypełnić i przesłać Formularz Zgłoszenia oraz dokonać opłaty zjazdowej na nr. konta Bank PKO BP 20 1020 3378 0000 1802 0157 6396 z dopiskiem ,,Konferencja- Cukrzyca 2024r.”

Termin nadsyłania zgłoszeń:

– grupowe: 30.11.2023r.

– indywidualne: 20.01.2024r.

Wykłady

– piątek 09.02.2024r. od godz. 14:00

– sobota 10.02.2024r. od godz. 8:45

Szczegółowe informacje dostępne będą na stronie internetowej www.artiscentrumkonferencyjne.pl

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany kolejności wykładów

Rozliczenia finansowe i informacje

Rozliczenia finansowe, umowy sponsoringowe, dokonuje: PARK Sp. zoo – Operator kompleksu Hotel Artis w tym Centrum Konferencyjne

Informacji udziela : Adrian Przeworski -Specjalista d/s Sprzedaży tel. 512 337 307, e-mai: sprzedaz@hotelartis.pl

Warunki uczestnictwa są opracowane na podstawie aktualnych wytycznych sanitarnych.

Warunki organizacyjne będą weryfikowane na bieżąco do dnia Konferencji.

Organizator Konferencji zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konferencji w przypadku nowych zaleceń sanitarnych i wprowadzeniu obostrzeń lub zaistnienia nowych sytuacji, niezależnych od Organizatora.

Pytania dotyczące części merytorycznej:

Informacji udziela: dr Elżbieta Kramarczuk, Poradnia Diabetologiczna SP Szpital Wojewódzki im Papieża Jana Pawła II w Zamościu tel. 607 994 700, e-mail: e.kramarczuk@wp.pl

Wszystkie przewidziane wydarzenia artystyczne, które będą odbywać się po zakończeniu konferencji nie są finansowane ze środków innowacyjnych firm farmaceutycznych zrzeszonych w Infarmie oraz firm członkowskich Izby POLMED lub MedTech Polska.

Koncert Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu jest wydarzeniem biletowanym i płatnym indywidualnie przez uczestników konferencji.

Bardzo gorąco zachęcamy do spotkania w Zamościu !!!

W imieniu Organizatora

Adrian Przeworski