Wykładowcy

Wykładowcy na Konferencji Cukrzyca problem interdyscyplinarny cz. XVI 03-04 luty 2023r.

ARTIS Centrum Konferencyjne - Sitaniec 1, 22-400 Zamość

Dr n. med. Marianna Bąk

Katedra i Klinika Medycyny Rodzinnej i Chorób Metabolicznych

Warszawski Uniwersytet Medyczny Warszawa

 

Prof. dr hab. med. Piotr Dobrowolski

Narodowy Instytut Kardiologii im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Państwowy Instytut Badawczy Warszawa

 

Prof. dr hab. med. Grzegorz Dzida

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych

Uniwersytet Medyczny Lublin

 

Prof. dr hab. med. Edward Franek

Klinika Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii

Szpital CSK MSWiA Warszawa

 

Prof. dr hab. med. Marcin Grabowski

I Katedra i Klinika Kardiologii

Warszawski Uniwersytet Medyczny Warszawa

 

Prof. dr hab. med. Janusz Gumprecht

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii                               
Śląski Uniwersytet Medyczny Zabrze

 

Prof. dr hab. med. Michał Holecki

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Autoimmunologicznych i Metabolicznych                                            
Śląski Uniwersytet Medyczny Katowice

 

Dr n med. Barbara Katra

Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych

Szpital Uniwersytecki Kraków

 

Prof. dr hab. med. Tomasz Klupa

Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych

Szpital Uniwersytecki Kraków

 

Mgr Teresa Benbenek – Klupa

Edukator ds. Diabetologii Kraków

 

Dr n med. Janina Kokoszka- Paszkot

Oddział Geriatrii

Szpital Specjalistyczny im H Klimontowicza – Gorlice

 

Dr n med. Mariola Kosowicz

Centrum Onkologii – Poradnia Psychonkologii

Instytut Marii Skłodowskiej Curie Warszawa

 

Dr Elżbieta Kramarczuk

Poradnia Diabetologiczna

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II Zamość

 

Płk. dr hab med. Witold Owczarek

Klinika Dermatologii

Wojskowy Instytut Medyczny CSK Warszawa

 

Dr n med. Adam Parafieńczyk

Klinika Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii

Szpital Wolski Warszawa

 

Prof. dr hab. med. Aleksander Prejbisz

Narodowy Instytut Kardiologii im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Państwowy Instytut Badawczy Warszawa

 

Prof. dr hab. med. Piotr Rozentryt

Śląskie Centrum Chorób Serca

Śląski Uniwersytet Medyczny Zabrze

 

Dr hab. prof. SGGW Dariusz Włodarek

Zakład Dietetyki Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa