Program pozamerytoryczny

04.02.2023r.

18:30 – 20:00 Koncert Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego
w Zamościu

Wszystkie przewidziane wydarzenia artystyczne, które będą odbywać się po zakończeniu konferencji
nie są finansowane ze środków innowacyjnych firm farmaceutycznych zrzeszonych w Infarmie
oraz firm członkowskich Izby POLMED lub MedTech Polska.
Koncert jest wydarzeniem biletowanym i płatnym indywidualnie przez uczestników konferencji.